Představení aplikace Tisk rostlinolékařských pasů

Aplikace Tisk rostlinolékařských pasů je určena pro tisk rostlinolékařských pasů k rostlinám a slouží jako doplněk k jiným aplikacím, které samy o sobě tisk pasů nepodporují. Typicky je tak možné naši aplikaci propojit přes API např. s e-shopem. Zpracování objednávky zákazníka pak probíhá na e-shopu a těsně před expedicí zboží se k rostlinám pomocí naší aplikace vytisknou rostlinolékařské pasy. Protože aplikace Tisk pasů s e-shopem komunikuje, umí si z e-shopu stáhnout seznam produktů, seznam objednávek a podrobnosti o objednávkách. Uživatel pak jen označí objednávku a zvolí příkaz pro tisk pasů. Pasy se tisknou na papír formátu A4, který se pak přiloží např. k faktuře, k dodacímu listu apod., popř. je možné je přímo z aplikace odeslat e-mailem.

Aplikace Tisk pasů je určena pro operační systém Windows 7, 8, 8.1 nebo Windows 10. V současné době umí komunikovat s e-shopy založenými na eshop-rychle.cz a webareal.cz, je však možné ji upravit tak, aby komunikovala i s dalšími e-shopy nebo jiným softwarem, který používáte.

Základní funkce aplikace:

  • Stažení seznamu produktů z e-shopu; aplikace si ukládá lokální kopii údajů, takže při příštím spuštění má údaje rovnou k dispozici. V seznamu produktů funguje filtr.
  • Stažení objednávek z e-shopu (např. nejnovějších 300 objednávek); aplikace si ukládá lokální kopii údajů, takže při příštím spuštění není nutné objednávky znovu stahovat (některé e-shopy mají omezený počet požadavků přes API). V sezamu objednávek funguje filtr a řazení podle různých údajů (číslo objednávky, jméno zákazníka atd.).
  • V aplikaci je možné zadat, které kategorie zboží nemají mít pasy; u ostatních kategorií se předpokládá, že zboží pasy vyžaduje.
  • U produktů je možné nastavit, zda mají mít pas podle kategorie, nebo pas mají mít, nebo pas nemají mít. Standardně se potřeba pasu volí podle kategorie, ale máte-li rostliny např. v kategorii Výprodej, kde se nacházejí i jiné produkty, je třeba pas zvolit ručně.
  • U produktů je možné zadat kód vysledovatelnosti a zemi původu (popř. registrační číslo dodavatele). Jestliže údaje nezadáte, použijí se při tisku pasů hodnoty, které v nastavení aplikace zadáte jako výchozí.
  • U produktů je možné zadat škůdce pro chráněné zóny (např. ENDOPA pro Quercus a Castanea). Jestliže je škůdce vyplněn, tiskne se pak daný produkt na pase pro chráněnou zónu (PZ).
  • Po označení objednávky je možné jedním tlačítkem vyvolat náhled pasů, z náhledu se pak sestava vytiskne (nebo uloží do PDF, odešle e-mailem apod.). Aplikace podle zapsaných údajů vytvoří "obyčejné" pasy a případně i pasy pro chráněnou zónu.
  • Po označení objednávky je možné jedním tlačítkem uložit sestavu ve formátu PDF do archivu; ukládání se provede do přednastavené složky, název souboru se zvolí automaticky podle čísla objednávky, takže opravdu stačí označit objednávku a jednou kliknout (nebo stisknout klávesovou zkratku).
  • Aplikace se instaluje jako přenosná (portable), můžete ji tedy provozovat buď na jednom počítači, nebo ji spouštět např. z přenosného disku na libovolném počítači. V rámci firmy ji smíte mít nainstalovanou na neomezeném počtu počítačů, pokud ji máíte na více počítačích, doporučujeme změny v produktech provádět na jednom z nich a na ostatní počítače pak změněné údaje kopírovat.